71. Πιο εύκολα να το λές… !


71.  Πιο εύκολα να το λες παρά να το …κάνεις!

Αυτή είναι μία αγαπημένη μου φρασούλα που θα ήθελα να τη μάθουν εκείνοι που υπόσχονται πολλά και ποτέ δε τα υλοποιούν!

Giving up smoking is easier said than done.

Βέβαια χρησιμοποιείται και για περιπτώσεις όπου κάτι που θέλουμε να γίνει πάρα πολύ τελικά είναι μάλλον ακατόρθωτο να πραγματοποιηθεί.

Feeding all the poor people in the world is easier said than done!

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s