Ερωτήσεις προς Δήμο Πειραιά:


Ερωτήσεις προς Δήμο Πειραιά:

Ποια είναι η πολιτική του Δήμου απέναντι στους ποδηλατιστές;

Υπάρχουν σχέδια;

Υπάρχουν λωρίδες στους δρόμους για τους ποδηλατιστές;

Έχουν γίνει έργα στους δρόμους έτσι ώστε οι δημότες του Πειραιά να κυκλοφορούν με τα ποδήλατά τους ασφαλείς;

A Few Questions for the Piraeus Local Council:

1.  What is your policy on cyclists in Piraeus in general?

2. Do the Local Authorities have any plans regarding cycling lanes in Piraeus?

3. Are there any works in progress to assist cyclists?

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in cycling. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s