73. Απονεύρωση…?


Replacing :Image:Root_Canal_Illustration_Molar...

Root Canal

73.  Απονεύρωση…?

Όταν έχουμε προβλήματα με τα δόντια μας ο οδοντίατρος προτείνει ‘απονεύρωση‘. Η εναλλακτική λύση είναι να το βγάλει. (Στο “Πως λέμε… 41-60” στην ανάρτηση 42 αναφέρω περισσότερα για τα δόντια μας.)

It’s best to keep my original teeth…that’s why I’m going to have root canal therapy if I ever have any problems.

have root canal treatment/therapy = κάνω απονεύρωση

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s