74. Χαίρω πολύ!!


74.   Χαίρω πολύ!!

Θα ξεκινήσω με τη φράση ‘Χαίρω πολύ’.

Χρησιμοποιούμε τις δύο αυτές λέξεις όταν συναντούμε κάποιον/α για πρώτη φορά. Ανταλλάσουμε αυτή τη φράση για να δείξουμε ότι αποδεχόμαστε κοινωνικά, κατ’αρχήν, αυτό το πρόσωπο. Είναι μία επίσημη (formal) έκφραση, κυρίως για μεγαλύτερες ηλικίες. Οι νεώτεροι μπορούν να αρκεστούν σε ένα απλό ‘hello‘.

Oι Έλληνες λένε:

Χαίρω πολύ. (ο πρώτος συστηνόμενος)

κι ο δεύτερος συστηνόμενος ανταποκρίνεται λέγοντας με τη σειρά του.

Χαίρω πολύ.

Οι Αγγλόφωνοι τι λένε;

Για να καταλάβουμε τι λένε οι αγγλόφωνοι θα εξηγήσω τι σημαίνουν οι εξής φράσεις:

a.   What are you doing?

b.   How do you do?

c.   How are you?

d.   What do you do?

a.   What are you doing ?

απλά σημαίνει: τι κάνεις αυτη τη στιγμή (που μιλάμε) Είναι ο κλασσικός Present Continuous/Ενεστώτας διαρκείας.

b.  How do you do?

σημαίνει: Χαίρω πολύ (και τίποτε άλλο!) Λέγεται πάντα όταν γίνονται συστάσεις. Όταν θέλετε να πείτε ‘ χαίρω πολύ ‘, να λέτε ‘ How do you do’.

c.  How are you?

σημαίνει: Τι κάνεις; (από υγεία / πως είσαι / τυπική κοινωνική έκφραση )

d.   What do you do?

σημαίνει:  Τι δουλειά κάνεις; Με τι ασχολείσαι;

Όταν, λοιπόν, συναντούμε κάποιους για πρώτη φορά θα πρέπει να ακολουθήσει αυτός ο διάλογος:

Ας υποθέσουμε ότι η Μαρία συστήνει την Jane, στο φίλο της Μάριο:

Mario, this is Jane.

-Mario: How do you do?

-Jane: How do you do?

Επομένως, να χρησιμοποιείτε ‘How do you do’ μόνο όταν μας συστήνουν κάποιον/α. Ποτέ δε λέμε:

-How do you do!

-Thank you, very well!

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s