74. ‘Πριν πεις… κίμινο!’


Ready, Steady - er, hang on I'll have her free...

Image by gazzat via Flickr

74.  ‘Πριν πεις … κίμινο!’

Όταν στην ελληνική λέμε ‘πριν πεις κίμινο‘ εννοούμε κάτι τέτοιο:

Θα επισκευάω το ποδήλατό μου… πριν πεις  κίμινο! (δηλαδή πολύ γρήγορα)

Θα επιστρέψω …πριν πεις κίμινο!

Και στις δύο περιπτώσεις ο ομιλητής δίνει έμφαση  στο πόσο γρήγορα θα του πάρει να κάνει κάτι.

Οι αγγλόφωνοι τι λένε;

Μία χαρακτηριστική φράση που τη λέω και στους μαθητές μου είναι:

before you can say Jack Robinson

Παράδειγμα:

I’m sure I’ll be back before you can say Jack Robinson!

My father will finish painting the spare room before you can say jack Robinson!

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s