74. ‘Πριν πεις… κίμινο!’


Ready, Steady - er, hang on I'll have her free...

Image by gazzat via Flickr

74.  ‘Πριν πεις … κίμινο!’

Όταν στην ελληνική λέμε ‘πριν πεις κίμινο‘ εννοούμε κάτι τέτοιο:

Θα επισκευάω το ποδήλατό μου… πριν πεις  κίμινο! (δηλαδή πολύ γρήγορα)

Θα επιστρέψω …πριν πεις κίμινο!

Και στις δύο περιπτώσεις ο ομιλητής δίνει έμφαση  στο πόσο γρήγορα θα του πάρει να κάνει κάτι.

Οι αγγλόφωνοι τι λένε;

Μία χαρακτηριστική φράση που τη λέω και στους μαθητές μου είναι:

before you can say Jack Robinson

Παράδειγμα:

I’m sure I’ll be back before you can say Jack Robinson!

My father will finish painting the spare room before you can say jack Robinson!

Advertisements

About Nick Papadodimas

Independent E-Learning English Professional, Author & Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s