78. Είσαι… ελεύθερη;


78.  Είσαι… ελεύθερη;

Πριν από λίγα χρόνια ακούγαμε τακτικά τη φράση “ Έχω μία κόρη ελεύθερη .. ξέρεις κάποιο καλό παιδί να τη δώσουμε;” Αυτό σήμαινε ότι στην οικογένεια υπήρχε ένα κορίτσι ‘της παντρειάς‘ . Ίσως, επίσης, να σήμαινε ότι το κορίτσι αυτό δεν είχε ούτε δεσμό με κάποιο νεαρό (αυτό θα ήταν … πολυτέλεια!). Δηλαδή και ανύπαντρη (ελεύθερη) αλλά και αδέσμευτη (χωρίς φίλο,  χωρίς ‘ αίσθημα‘ !)

Οι αγγλόφωνοι τι λένε όταν κάποιος/κάποια είναι ελεύθερη/ος;

Παράδειγμα:

Vector image of two human figures with hands i...

Χρησιμοποιούν τη λέξη single που για αυτούς σημαίνει ελεύθερος/η και λιγότερο τη λέξη free.

-Since her marriage split up, Carol has been a single mother of two.

-Jane is free to marry whoever she wants to. (Αυτό θα το έλεγαν, κυρίως, για να δείξουν πόσο ανεξάρτητες είναι οι γυναίκες εκεί. Οι αλλαγές που έχουν γίνει στο θέμα αυτό (θεσμός γάμου, οικογένεια κτλ.), τα τελευταία σαράντα χρόνια, είναι καταλυτικές.)

Σχετικές λέξεις:

προξενιό > matchmaking

γάμος από προξενιό > arranged marriage ή fixed marriage

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s