79. Πολλά χρόνια θα…ζήσεις!!


Thinking About You

Image via Wikipedia

79.  Πολλά χρόνια θα…ζήσεις!!

Xρησιμοποιούμε αυτή τη φράση για να δείξουμε χαρά, έκπληξη ίσως και ανακούφιση όταν βλέπουμε κάποιον ξαφνικά και κυρίως αν ήδη είχαμε κάνει κάποιες σκέψεις για αυτό το πρόσωπο, πρόσφατα ή εκείνη ακριβώς τη στιγμή που εμφανίστηκε.

Οι αγγλόφωνοι έχουν μία έκφραση, τυποποιημένη που μοιάζει πολύ με μια παρόμοια δική μας.

I was just thinking about you!

Παράδειγμα:

Oh, there you are… I was just thinking about you!

Α..νά’σαι..σε σκεφτόμουνα!

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s