80. ‘Οταν τη βλέπω…μου γυρίζουν τ’άντερα!!


80. ‘Οταν τη βλέπω…μου γυρίζουν τ’άντερα!!

Απίστευτη ομολογία … όποτε την κάνουμε!  Πόσοι από εμάς δεν έχουμε πει:

-Κάθε φορά που εμφανίζεται αυτή στην  οθόνη (TV) μου… γυρίζουν τ’άντερα!

ή

-Κάθε φορά που αναφέρεις αυτό το όνομα, μου… γυρίζουν τ’άντερα!

Οι αγγλόφωνοι τι λένε;

Κάτι παρόμοιο!

-Whenever I see her, my stomach turns!!

-Every time I think of him, my stomach turns!

Μερικοί λένε και κάτι παραπάνω:

Every time you mention his name, my stomach turns and twists!

 

 

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s