82. Αυτός φοβάται και… τη σκιά του!!


Human shadow

Image via Wikipedia

82. Αυτός φοβάται και… τη σκιά του!!

Λέμε στην ελληνική ότι κάποιος πανικοβάλλεται ακόμη και στη θέα της σκιάς του. Αυτό σημαίνει ότι για κάποιο λόγο το πρόσωπο αυτό έχει φοβίες που εύκολα διακρίνονται.

Στην αγγλική λέμε:

He is not brave at all. He is even afraid of his own shadow.

Επομένως:

Φοβάμαι και τη σκιά μου

 I am afraid of my own shadow.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s