83. Τα… τίναξε!!


Death Comes to Time

Death Comes to Time

83. Τα… τίναξε!!

Μακριά από εμάς! Είναι φράση που χρησιμοποιούν οι Ελληνόφωνοι και φυσικά υπονοούν ότι κάποιος … πέρασε σε άλλους χώρους. Επίσης υπονοεί ότι κάποιο μηχάνημα ή συσκευή σταμάτησε να αποδίδει δηλαδή ότι ‘χάλασε‘.

Οι αγγλόφωνοι τι λένε;

Συχνά πυκνά στις προσωπικές καθημερινές επαφές τους οι αγγλόφωνοι χρησιμοποιούν την έκφραση: to kick the bucket

Παράδειγμα:

Mary’s old cat kicked the bucket while she was asleep on the couch!

Βέβαια η έκφραση αυτή είναι αρκετά σκληρή, αλλά λέγεται!

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s