84. Θα με… παντρευτείς;


Marriage Proposal Cartoon Part II

84. Θα με… παντρευτείς;

Είναι μία δημοφιλέστατη ερώτηση που αφορά σε ζευγάρια, ώριμα αρκετά, για γάμο. ‘Ετσι, λοιπόν, όταν θέλουμε να πούμε ότι ο Γιάννης ζήτησε από τη Μαίρη να τον παντρευτεί λέμε:

John took Mary out for a romantic meal and, then he got down on one knee and popped the question.  

pop the question σημαίνει στην καθημερινή αγγλική: propose marriage

John took Mary out for a romantic meal and then he got down on one knee and proposed marriage to her.

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s