85. Δυστυχώς… με δέσανε ισόβια!


Tying the Knot

Image by Travis S. via Flickr

85. Δυστυχώς… με δέσανε ισόβια!

Σε πολλά μέρη του κόσμου ο γάμος θεωρείται (στο διασκεδαστικό κομμάτι του θέματος) ως ‘ κόμπος ‘ δηλαδή αυτοί που παντρεύονται “δένονται με σχοινί σε κόμπο“. Και μερικές φορές δε ξε-μπλέκεις ποτέ! Οι ελληνόφωνοι αναφέρονται σε “δεσμά του γάμου“.

Οι αγγλόφωνοι τι λένε;

Παράδειγμα:

Kate and Peter decided to tie the knot – they have been engaged for a long time. (Η Kate και ο Peter αποφάσισαν να παντρευτούν – είναι αρραβωνιασμένοι για πολύ καιρό.)

Επομένως:

tie the knot = get married = παντρεύομαι (καθημερινή λαϊκή φράση)

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s