86. Κάτω από το… τραπέζι!


86. Κάτω από το… τραπέζι!

Συνήθως όταν γίνεται μία παράνομη ( δυστυχώς) συναλλαγή χρησιμοποιούμε τη φράση: ” έγινε κάτω από το τραπέζι ” εννοώντας ότι δεν υπήρξε διαφάνεια στη συναλλαγή.

Οι αγγλόφωνοι τι λένε;

under the table already

under the table already

Το ίδιο!

Παράδειγμα:

A lot of students who work in summer jobs are paid under the table.

Whenever I did part-time work I got paid under the table.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s