87. Το… παράκανα!


A pirate that had one too many (IMG_9084a)

Image by Alaskan Dude via Flickr

87.  ..just one time too many..

Όταν είμαστε σε μια γιορτή, σε ένα μπαρ κτλ., και έχουμε για παράδειγμα, καταναλώσει ποτό, πέρα από το κανονικό , τότε λέμε: “το παράκανα…ήπια αρκετά παραπάνω απ’το κανονικό”

Στην αγγλική τι λέμε;

Παράδειγμα:

I have had (just) one too many to drink.

My friend couldn’t walk a straight line after leaving the party. It was obvious she has had a few too many (εννοούμε drinks!)

Επομένως:

have one too many (και όχι μόνο για ποτά) σημαίνει ότι ξεπερνώ τα όρια

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s