88. (σκυλο) Βαριέμαι…!


Sleeping dog

Image via Wikipedia

88.  (σκυλο) Βαριέμαι…!

Πολύ συχνά, αρκετοί από εμάς, λέμε:

Βαριέμαι..δεν έχω τι να κάνω…

ή

Βαρέθηκα γρήγορα στο πάρτυ και έφυγα νωρίς!

Οι αγγλόφωνοι τι λένε;

Πρέπει να σας πω εδώ, πριν προχωρήσω, ότι ακούω πολλούς να χρησιμοποιούν τη λέξη boring και λιγότερους τη λέξη bored. Όπως γνωρίζετε, bored σημαίνει βαριεστημένος και boring σημαίνει βαρετός.

Όμως και στις δύο περιπτώσεις λένε (λανθασμένα):

I bored with the  party and left early! (wrong)

ή

I am boring.. I have nothing to do! (wrong)

Τι πρέπει να λέμε:

I was  bored with the party… (βαρέθηκα στο πάρτυ…..)

I am bored(βαριέμαι …..)

Επομένως:

Βαριέμαι: I am bored..

Βαρέθηκα:I was bored (ή got bored)

Και φυσικά!

Βαρετός: boring ( The maths teacher is very boring!)

Τώρα θέλω να προσέξετε δυο φράσεις που μ’αρέσουν ιδιαίτερα:

I am bored stiff (σε αρκετά ελεύθερη μετάφραση αλλά μέσα στα όρια, σημαίνει: σκυλοβαριέμαι)

ή

I am bored to tears ((σε αρκετά ελεύθερη μετάφραση αλλά μέσα στα όρια, σημαίνει:βαριέμαι τόσοπολύ που θα ήθελα να κλάψω!)

Όπως καταλαβαίνετε και τα δυο σημαίνουν απλά (αλλά με έμφαση): βαριέμαι..

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s