91. Με…ματιάσανε!!


The Hamsa, a charm designed to ward off the ev...

The Hamsa, a charm designed to ward off the evil...

91.  Με…ματιάσανε!!

Όλοι έχουμε περάσει κάποια στιγμή της ζωής μας από τη διαδικασία του ξεματιάσματος. Συνήθως το πρόσωπο που μας ξεματιάζει είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα που, σιωπηλά, αναφέρεται σε κάποια προσευχή. Η προσευχή είναι μυστική κι αν ανακοινωθεί σε τρίτους η ξεματιάστρα χάνει την θεραπευτική της δύναμη. Μετά από λίγο, η ξεματιάστρα και ο ξεματιαζόμενος αρχίζουν να χασμουριόνται και αφού η ξεματιάστρα κάνει το σταυρό της τρεις φορές και φτύσει τρεις φορές, όλα πάνε καλά και λέει:  Somebody must have given me the evil eye! (Κάποιος με μάτιασε!) Φυσικά, υπάρχουν αρκετές εναλλαγές ξεματιάσματος.

Οι αγγλόφωνοι τι λένε;

Παράδειγμα:

My luck has been bad lately. Somebody must have given me the evil eye!

give the evil eye= ματιάζω


Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s