92. Πέρασα με…κόκκινο!!


Traffic lights 3 states

Image via Wikipedia

92.  Πέρασα με…κόκκινο!!

Όταν παραβιάζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας διακινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε ένα ατύχημα από το οποίο κάποιος ή κάποιοι άνθρωποι ίσως πληγωθούν ανεπανόρθωτα, σωματικά και ψυχικά. Τέλος πάντων!

Πως λέμε ‘περνώ με κόκκινο’ στην αγγλική;

Παράδειγμα:

The fast sports car driver went through the red lights and caused a serious accident!

  go through a red light= περνώ με κόκκινο

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s