93. Μη μου τραβάς…το πόδι!!


you're pulling my leg !

Image by Feuillu via Flickr

93. Μη μου τραβάς…το πόδι!

Για μας τους ελληνόφωνους η φράση αυτή ακούγεται αστεία!

Στην αγγλική ‘τραβώ το πόδι κάποιου !!! σημαίνει ‘πειράζω ή κοροιδεύω κάποιον’

Παράδειγμα:

I never believe my brother. He is alway spulling my leg!

I don’t believe you. You are pulling my leg!!

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s