97. Θεός … σχωρέστον!!!


97. Θεός … σχωρέστον!!

Έκφραση που την έχουμε πει λίγο-πολύ όλοι μας σε κάποια θλιβερή στιγμή για κάποιον που πέρασε σε άλλους κόσμους. Βέβαια η λέξη έχει υποστεί  πίεση για να καταλήξει στο σχωρέστον αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Εμάς ενδιαφέρει τι λένε οι αγγλόφωνοι σ’αυτές τις περιπτώσεις. Και αυτοί, όπως κι εμείς, πίστευαν κάποτε ότι η ψυχή άφηνε το σώμα, αν ήταν ταραγμένη και ταξίδευε ανήσυχα στο άπειρο! Έπρεπε  λοιπόν, να ευχηθούν κάτι για να κρατηθεί μέσα στο σώμα.

May his/her soul rest in peace είναι μια συνηθισμένη φράση που λέγεται από αγγλόφωνους. (Θεός σχωρέστον/στην)

Μια άλλη είναι:
God rest his/her soul.(Θεός σχωρέστον/στην)

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s