99. Την είδα στο δρόμο αλλά … μου μίλησε πολύ ψυχρά!


 Cold Shoulder

Cold Shoulder

99. Την είδα στο δρόμο αλλά … μου μίλησε πολύ ψυχρά!

Συχνά, όταν έχουμε προστριβές με κάποιο φιλικό μας πρόσωπο  και συναντιόμαστε κάπου διατηρούμε μια στάση επιφυλακτική έως και εχθρική!

get/be given the cold shoulder

είναι μια φράση που χρησιμοποιούν οι αγγλόφωνοι όταν κάποιος τους συμπεριφέρεται ψυχρά.

Παράδειγμα:
  • Diane was very distant at the company meeting. She gave me the cold shoulder throughout the whole morning.
  • When my mother comes visiting us, my husband always gives her the cold shoulder.
Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s