99. Πληρώνω τα χρέη μου με …δανεικά!


99. Πληρώνω τα χρέη μου με …δανεικά!

Πολλοί από εμάς, στην κρίση που βρισκόμαστε, για να αντιμετωπίσουμε τα συσσωρευμένα χρέη μας δανειζόμαστε για να πληρώσουμε τους δανειστές μας!

Οι αγγλόφωνοι έχουν μια ευκολο-μνημόνευτη φρασούλα γι’αυτό:

Robbing Paul to pay Peter

Παράδειγμα:

The government has introduced  heavy taxes on old age pensioners. They are desperate for money. It is robbing Paul to pay Peter!

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s