100. Περασμένα…Ξεχασμένα!


bygone times

100. Περασμένα…Ξεχασμένα!

Μερικές φορές αποφασίζουμε να επανασυνδεθούμε με εκείνους που είχαμε κάποιες διαφορές στο παρελθόν, όσο έντονες κι αν ήταν.

Συνήθως λέμε:

Δεν πειράζει, ας ξεχάσουμε το παρελθόν… περασμένα, ξεχασμένα!

Οι αγγλόφωνοι τι λένε;

Χρησιμοποιούν την έκφραση:

let bygones be bygones (λίγο παράξενη, δεν είναι;)

Παράδειγμα:

My sister decided to forget about her disagreement with her best mate. She is going to let bygones be bygones!


About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to 100. Περασμένα…Ξεχασμένα!

  1. Christine D says:

    Μην ξεχνάμε και το “water under the bridge” 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s