100. Περασμένα…Ξεχασμένα!


bygone times

100. Περασμένα…Ξεχασμένα!

Μερικές φορές αποφασίζουμε να επανασυνδεθούμε με εκείνους που είχαμε κάποιες διαφορές στο παρελθόν, όσο έντονες κι αν ήταν.

Συνήθως λέμε:

Δεν πειράζει, ας ξεχάσουμε το παρελθόν… περασμένα, ξεχασμένα!

Οι αγγλόφωνοι τι λένε;

Χρησιμοποιούν την έκφραση:

let bygones be bygones (λίγο παράξενη, δεν είναι;)

Παράδειγμα:

My sister decided to forget about her disagreement with her best mate. She is going to let bygones be bygones!


Advertisements

About Nick Papadodimas

Independent E-Learning English Professional, Author & Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to 100. Περασμένα…Ξεχασμένα!

  1. Christine D says:

    Μην ξεχνάμε και το “water under the bridge” 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s