Το … χαρτί…!


From ‘willstar2‘: – Πως λέγεται το απολυτήριο;

–  Δεν αναφέρεις ‘ποιο’ απολυτήριο δηλ. σχολείου, στρατού κτλ. Θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω παραθέτοντας δύο ‘απολυτήρια’.

Certificate

certificate

  • απολυτήριο σχολείου: Να θυμάσαι ότι, σχεδόν, όλα τα απολυτήρια που παίρνεις μέχρι και το πανεπιστήμιο είναι ‘certificates‘. Ο γενικός ‘μπούσουλας’ (πυξίδα)  είναι: Release Certificate … και όταν θέλεις να δηλώσεις τι έχεις τελειώσει βάζεις μπροστά το όνομα του εκπαιδευτηρίου Πχ. Το ελληνικό απολυτήριο γυμνασίου λέγεται: (Junior) High School Release Certificate. Υπάρχουν πάρα πολλά certificates  στις αγγλόφωνες χώρες.
  • απολυτήριο στρατού: military discharge certificate
Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s