Αρνούμαι…


Η φίλη του blog <okio942> θέλει να μάθει ποια είναι η διαφορά του refuse (αρνούμαι) από το deny (αρνούμαι).

Να θυμάσαι αυτό: Χρησιμοποιούμε το refuse όταν αρνούμαστε να κάνουμε κάτι. (στο παρόν και στο μέλλον) Παράδειγμα:

Confirm or Deny

Confirm or Deny

  • Mary refused to help me with my homework. (αρνήθηκε να βοηθήσει)
  • Peter refused to tidy his bedroom. (αρνήθηκε να καθαρίσει)

Χρησιμοποιούμε το deny όταν αρνούμαστε ότι κάναμε κάτι (μόνο στο παρελθόν)

Παράδειγμα:

  • The young man denied stealing the money. (αρνήθηκε ότι έκλεψε)
  • The children denied chasing the kitten out of the house. (αρνήθηκαν ότι έδιωξαν)
Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s