Δεν ξέρω…


Φίλη του blog ζήτησε να διευκρινίσω πότε λέμε «δεν ξέρω» στην Αγγλική. Μπορώ να παραθέσω σχετικά παραδείγματα. 

Aliens, Anime, Video Game? I Just Don't Know.

Aliens, Anime, Video Game? I Just Don't Know.

Τα όσα γράψω όμως χρειάζεται να ακουστούν και από ομιλητή της Αγγλικής. Πολλές φορές ο χρωματισμός της φωνής δίνει με έμμεσο τρόπο και άλλες πληροφορίες, που δεν είναι άμεσα φανερές κατά την ανάγνωση λέξεων, φράσεων ή προτάσεων.

 •    I don’t know
 •    I have no idea
 •    It’s all Greek to me
 •    It beats me
 •    You ‘ve got me there
 •    I haven’t got a clue
 •    I haven’t got an incline
 •    I haven’t got the slightest idea
 •    You think I know
 •    I don’t know everything
 •    I’ m not a walking dictionary
 •    Give me a minute to think about it
 •    I’ll get back to you on this
 •    As if I know
 •    Who do you think I am, Einstein!
Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s