Σ’ έχω συνηθίσει…!


Η ‘vera_98too’ , φίλη του blog,  θέλει να μάθει τη διαφορά μεταξύ:

 • be used to (something/somebody)
 • get used to (something/somebody)
 • be accustomed to (something/somebody)
 • get accustomed to (something/somebody)
 • be familiar with (something/somebody)
 • get familiar with (something/somebody)
 • become used to (something/somebody)

Θα προσπαθήσω να παραθέσω παραδείγματα που θα αναδείξουν το κεντρικό νόημα, από πρακτικής πλευράς, αυτών των φράσεων.

someone got used to camera

someone got used to camera

 • Before I joined the army, I was used to getting up late in the morning. (ήμουν εξοικειωμένος)
 • Give me another month and I will get used to my job. (θα εξοικειωθώ)
 • Although Mary has been in Japan for over a year now, she still hasn’t got accustomed to taking her shoes off before she walks into a traditional restaurant yet. (δεν είναι εξοικειωμένη)
 • I don’t think I’ll ever get accustomed to the Greek tradition of eating snails. (θα εξοικειωθώ)
 • My father is quite familiar with my mania for listening to hip-hop cd’s. (είναι εξοικειωμένος)
 • Tina is getting familiar with the fact of having to work hard at university. (εξοικειώνεται)
 • Peter and Mary have become used to the July heat in Greece. They’ve been living here for some time now. (έχουν συνηθίσει/εξοικειωθεί)

Και, φυσικά, μη ξεχνάτε:

 • used to drink a lot of milk when I was a teenager. I don’t anymore. (συνήθιζα να)
 • The use of cars is not allowed on this island. (χρήση)
 • use sugar to make my tea sweet. (χρησιμοποιώ)
 • Myriam used a knife to cut the bread. (χρησιμοποίησα)
Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s