Ψέμα ή … ;


Αρκετά συχνά μου ζητούν να γράψω κάτι για τα ρήματα lielay κτλ.

Hearts Don't Lie

Hearts Don't Lie

Πραγματικά αυτά τα ρήματα δημιουργούν προβλήματα στους χρήστες ακόμη κι αν είναι αρκετά ενημερωμένοι!

Lie = κείτομαι (είμαι ξαπλωμένος, ευρίσκομαι)

Present simple: I lie on the wooden floor

Past Simple: I lay on the wooden floor

Present Perfect: I have lain on the wooden floor

Present Continuous: I am lying on the wooden floor

Lie = ψεύδομαι

Present Simple: I often lie about my income

Past Simple: I lied about my work experience

Present Perfect: I have never lied to my children

Present Continuous: I am lying right now. Don’t take me seriously!

Lay = τοποθετώ

Present Simple: I lay my jacket on the sofa every night

Past Simple = I laid my arm on her shoulder

Present Perfect: I have never laid a finger on my children

Present Continuous: I am laying the table  now. Don’t bother me!

Εδώ, όπως βλέπετε τώρα, έχουμε το lay (απλός ενεστώτας {τοποθετώ}) και το lay (αόριστος του lie {κείτομαι}) που είναι ακριβώς ίδια ως προς τη γραφή. Φυσικά διαφέρουν στη σημασία.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s