Κοίτα και .. μένα!


Η φίλη του blog, <<vital23>>, ζητά να μάθει τη διαφορά μεταξύ του ρήματος look και see. Πήρα την αφορμή και έγραψα μερικά παραδείγματα κι άλλων ρημάτων που έχουν σχέση με τα ‘μάτια’!

look

look

LookLook at the pretty flowers in that field. (Απλά, κοιτάζω κάτι.)

WatchI’ve been watching the kids playing in the garden all afternoon.

(Παρακολουθώ κάποιον, κάτι με προσοχή.)

SeeDid you see the film on the TV last night?

(Βλέπω ένα θεατρικό, κινηματογραφικό έργο)

GlanceI could see she was a nice person at a glance.

(Κοιτάζω γρήγορα κάτι, κάποιον ηθελημένα)

PeerThe hypnotist told me to peer into his eyes.

(Κοιτάζω κάτι, κάποιον εξεταστικά, με προσήλωση και κάποτε με δυσκολία)

GazeShe gazed lovingly into his eyes.

(Κοιτάζω κάτι, κάποιον, γοητευμένος, με θαυμασμό)

Stare: It’s very rude to stare.

(Κοιτάζω κάτι, κάποιον επίμονα, ενοχλητικά, με ‘κολλημένη’ ματιά)

PeekMy mother told me not to look in the box but I took a peek.

(Κοιτάζω κάτι, κάποιον ‘μισο-κρυμένος’

GlimpseThe tourists glimpsed the President as he came out of the Parliament.

(Κοιτάζω κάτι, κάποιον για δευτερόλεπτα, καταφέρνω να δω κάποιον για λίγο)

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s