Περαστικά!


Έλαβα email  (από την ‘gilda11’) με την ερώτηση:
– ‘Πότε χρησιμοποιούμε cure και πότε treat;’
– Θα αρχίσω με το cure. Σημαίνει  ‘θεραπεύω’. Θα συνεχίσω με το‘treat. Σημαίνει ‘θεραπεύω’. Επομένως για τον Έλληνα χρήστη υπάρχει δίλημμα. Ποιο από τα δύο να χρησιμοποιήσει; Υπάρχει, όμως, και τοheal. Σημαίνει ‘νοσηλεύω, κουράρω’. Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι είναι λίγο συγκεχυμένα όλα αυτά θα σου δώσω μερικά παραδείγματα.

Difficult to Cure

cure:

(θεραπεύω, κάνω κάποιον καλά, γιατρεύω μια αρρώστια)

  • Πως ‘θεραπεύεις’ ένα κρύωμα; How do you cure a cold?
  • Πάρε αυτό το φάρμακο. Θα σου ‘θεραπεύσει’  την αλλεργία. Take this medicine.It will cure your allergy.
  • Ο Μανώλης πήρε κάτι που ‘θεράπευσε’  την ακμή του για πάντα. Manolis took something that cured his acne for good.

treat:

(θεραπεύω, αντιμετωπίζω μια αρρώστια, ακολουθώ μια διαδικασία για να κάνω κάποιον καλά)

  • Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό  ‘περιποιήθηκαν’ τις πληγές των τραυματισθέντων. The doctors along with the nurses treated the wounds of the injured people. 
  • Το Υπουργείο Υγείας συνέστησε στους κατοίκους του χωριού να ‘κάνουν θεραπεία’ για μαλάρια. The Ministry of Health recommended all the inhabitants of the village be treated for malaria.
  • Ο γιατρός είπε στη Μαίρη ότι θα έπρεπε να ‘κάνει θεραπεία’ για μόλυνση στο αυτί. The doctor told Mary that she had to be treated for an ear infection.

heal:

(θεραπεύω, γίνομαι καλά, κλείνω μια πληγή)

Το ρήμα heal αν και, γενικά, είναι συνώνυμο του cure και του treat, στα  καθημερινά Αγγλικά, συνήθως, χρησιμοποιείται για  ‘μια πληγή που κλείνει’.
  • Έκοψα το πόδι μου τρεις εβδομάδες πριν αλλά τώρα είναι καλά. I cut my foot three weeks ago but it has healed now.
  • Ο μόνος τρόπος για να γίνει καλά το πόδι σου είναι να το ξεκουράσεις. The only way for your foot to heal is to rest it.
  • Οι πληγές του ‘αντιμετωπίστηκαν’,  ‘έγιναν καλά’, ‘έκλεισαν’ , στο νοσοκομείο. His injuries healed in hospital.
Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s