Αφομοιώνομαι ….σιγά-σιγά!


Ο ‘sydand’, φοιτητής και φίλος του blog, γράφει:

-Μπορώ να έχω μερικά παραδείγματα προτάσεων με τις λέξεις: integrate και assimilate

– Ελπίζω οι προτάσεις που ακολουθούν να σε βοηθήσουν. Να θυμάσαι ότι  αυτές οι δύο λέξεις υπάρχουν, συνήθως,  σε κείμενα σχετικά με κοινωνικά, πολιτικά, μεταναστευτικά, εκπαιδευτικά κ.α. θέματα και   αφορούν, όπως καταλαβαίνεις, ανθρώπους που έχουν εγκατασταθεί σε μια ξένη χώρα και, σίγουρα, αυτούς που τους υποδέχονται. Είναι δύο ΄καυτές’ λέξεις για πολύ κόσμο!

integration

Τελειώνοντας, θα ήταν καλό για εκείνους που δεν τις έχουν χρησιμοποιήσει   ακόμα, να θυμούνται ότι πρώτα κάποιος ενσωματώνεται σε μια ξένη χώρα και μετά αφομοιώνεται. Δηλ. πρώτα integration και μετά assimilation.

  • assimilate {αφομοιώνω (ομαι)}  
  • integrate {ενσωματώνω (ομαι))
  • If you are thinking of moving to a foreign country to live it is essential that you integrate.
  • After living in Greece for five years I believe  I have integrated very well.
  • Assimilation into a foreign country is not an easy task.
  • Many immigrants in Greece have not taken assimilation seriously.
  • Should immigrants who intend settling in Greece be required to integrate or assimilate?  
Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s