Επιδέξιος…τα κάνω όλα!


Ερώτηση από ‘elfont’: (απαντώ με αρκετή καθυστέρηση, sorry ‘elfont’!)
Θέλω να πω ότι ‘δεν είμαι πολύ επιδέξιος με τα χέρια μου’ δηλ. δεν είμαι καλός στις μικροεπισκευές, επιδιορθώσεις, βαψίματα, μαστορέματα κτλ.
Συνήθως οι αγγλόφωνοι χρησιμοποιούν τη φράση ‘ I’m not very good with my hands ’.
MTA:
Μερικά παραδείγματα με το ‘good with my hands’.
  • My son is not very academic but he is good with his hands.
  • My mother is always making things for the home. She is good with her hands.
  • He is very good with his hands.My brother can fix anything mechanical.
  • He’s very good with his hands.
Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s