Θέλω …. γαμπρό και … νύφη!!


Η φίλη του blog ‘mariti95’ γράφει: «Πως λέμε ‘ οι γονείς μου θέλουν να με παντρέψουν….
Ελπίζω να έχουν ελαχιστοποιηθεί αυτοί οι γάμοι ( εννοώ οι fixed marriages)  αλλά, όπως γνωρίζετε, οι ψυχές των ανθρώπων και οι βουλές τους έχουν χαώδες εύρος! Απαντώ, λοιπόν, στη φίλη μας:
-Το ρήμα που, συνήθως, χρησιμοποιούμε είναι: marry (somebody) off

Groom and bride

Examples:
  • Mary is such a shy girl that her parents married her off to a family friend.
  • In the olden days parents used to marry their children off to the best person (suitor) they could find.
Σημείωση:  Πηγαίνετε στο ‘Πως λέμε…’ αρ. 78 για περισσότερες πληροφορίες.

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s