Αναπάντητη…


Ο ‘dimitri-7’ έχει μια ερώτηση:
Πως λέμε:  – ‘Κάνε μου μια αναπάντητη
– Συνήθως εγώ λέω:  ‘Give me a miscall (ή miss call ή miss-call’).
One Missed Call: Final

One Missed Call

Όμως υπάρχει και μια άλλη διαφορετική εκδοχή εδώ. Πολλοί από εμάς δεν προλαβαίνουμε να φτάσουμε στο τηλέφωνό μας εγκαίρως για να απαντήσουμε. Τότε λέμε ότι ‘Δεν πρόλαβα ν’απαντήσω’ δηλαδή στην ουσία  ‘είχα μια χαμένη κλήση’ δηλαδή στην Αγγλική ‘I had a missed call’. Αυτό δεν είναι το ίδιο με το ‘miss call’ (αναπάντητη). Μερικοί, πιο σχολαστικοί,  θα έλεγαν:
–    Θα σου κάνω μια αναπάντητη όταν τελειώσω το μάθημα.
(I will ring your phone twice (δύο φορές) on purpose (ηθελημένα, επίτηδες) when I have finished my lesson.)
Αλλά φυσικά δε λέμε όλα αυτά! Λέμε ‘I’ll give you a ‘miss call’.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s