‘Τίγκα’…’φίσκα’….


Η ‘heleng10’ γράφει: ‘Πως λέμε ‘τίγκα’ στα Αγγλικά;

Πχ. Πως λέμε ‘Ο θάλαμος ήταν ‘τίγκα’ από ασθενείς’;

Η λέξη ‘τίγκα’ μη σε τρομάζει. Σίγουρα μια αξιόπιστη μετάφραση είναι: ‘The ward was crowded with patients.’ Με την ευκαιρία αυτή όμως θέλω να σου δώσω μερικές ακόμη σημειώσεις. Οι Άγγλοι, για παράδειγμα, έχουν κάποιες εκφράσεις όπου η έννοια ‘γεμάτος’, ‘πλήρης’, κτλ. δίνεται με τις ακόλουθες εκφράσεις (ανάλογα με την περίπτωση βέβαια).

My thoughts are full of...

My thoughts are full...

 •  Dozens of young school children packed the Pediatric Outpatient Clinic when there was an  epidemic of measles in their area.
 • After walking on the beach my shoes were full of sand.
 • The water barrel in the garden was full to the brim with rain water.
 • Unfortunately it is teeming with mosquitoes where we live  this year.
 • After the gun attack the buildings were riddled with bullets.
 • My mother’s living-room is replete with antique furniture.
 • On a Saturday morning the shopping centre is crowded with shoppers.
 • Pillows are often stuffed with cotton or feathers or synthetic material.
 • When leaving the supermarket shopping bags are often bulging with produce.
 • At the beginning of the school year schools are chockablock with students.
 • After the accident Mary looked fraught. I didn’t know what to say.
Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s