Εγώ πληρώνω…!


 Γράφει ο/η ‘clubyot34’:
– Πως λέμε ‘επέμεναν να πληρώσω το λογαριασμό και ‘επέμεναν να πληρώσουν το λογαριασμό; Νομίζω ότι εδώ, μάλλον, χρειαζόμαστε κάποιες upper-intermediate γνώσεις γραμματικής. Στην πρώτη περίπτωση το υποκείμενο του 1ου  ρήματος (επέμεναν) είναι διαφορετικό από το υποκείμενο του 2ου ρήματος (πληρώσω).
Άρα έχουμε:
They insisted my (me) paying the bill.
Αντίθετα στη δεύτερη περίπτωση το υποκείμενο του 1ου ρήματος (επέμεναν) είναι το ίδιο με το υποκείμενο του 2ου ρήματος (πληρώσουν). Άρα έχουμε:
They insisted on paying (or that they pay) the bill.
Ένα ακόμη παράδειγμα. Σκέψου το!   Δεν επιδοκιμάζω το γεγονός ότι η κόρη μου χρησιμοποιεί μοτοσυκλέτα.
  •            I disapprove of my daughter (daughter’s) riding a motocycle.
    Αν υπάρχουν ακόμη αμφιβολίες επικοινώνησε πάλι.
Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s