Πριν …


Ο φίλος του blog ‘johny1‘ μου γράφει: ΄Μπορείτε να μου δώσετε μερικά παραδείγματα με το ‘ago‘ και το ‘before‘;
Βεβαίως μπορώ αλλά πρώτα θέλω να σου πω ότι η ερώτησή σου είναι πολύ καλή. Από την εμπειρία μου διδάσκοντας Έλληνες μαθητές στην Ελλάδα αλλά και ξένους (Ιταλούς, Άραβες, Γάλλους, Βαλκάνιους κτλ. στην Αγγλία) γνωρίζω ότι οι δύο αυτές  ‘λεξούλες’ μπερδεύουν πολύ κόσμο! Χρησιμοποιούμε το ago όταν είμαστε βέβαιοι ότι η πράξη στην οποία αναφερόμαστε έγινε στο παρελθόν και τέλειωσε.
Example 1: My mum baked a chocolate cake two days ago and it’s still delicious!
Example 2: Dad painted the front gate only three weeks ago but it doesn’t look any better now!

before

before

Χρησιμοποιούμε το ‘before‘ όταν θέλουμε να δηλώσουμε ότι μια πράξη έγινε (ή θα γίνει) ΠΡΙΝ από μια άλλη. Πάντα το πριν πρέπει να αναφέρεται σε αυτό (αυτόν, αυτή) του οποίου, της οποίας κτλ προηγείται.
Example 1: Mary told us that she was going to pop in (να περάσει απ’το σπίτι) before the 9 o’clock National News.
Example 2: The car mechanic told me to collect my car in the afternoon before afternoon tea.
Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s