101. Αδύνατη …μνήμη!


Genetic memory

101 Αδύνατη …μνήμη!

Συνήθως οι Έλληνες λέμε μία φράση, ίσως, στο τέλος κάποιας συνομιλίας για να υπενθυμίσουμε κάτι στο συνομιλητή μας:

Α, και κάτι αλλο, για να μη το ξεχάσω!

Οι αγγλόφωνοι σχεδόν λένε τα ίδια λόγια:

before I forget

Παράδειγμα:

Mary, could you do me a favour, please, before I forget?

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s