Θέλω να σου γράψω …αλλά…


Ο ‘stargazer1‘ ρωτά: – Πως λέμε ‘ήθελα να σου γράψω αλλά …….δίσταζα…..

English: Stamp of Latvia: Europa 2008-Letter w...

letter writing

– Θα μπορούσες να πεις:

  • ‘I wanted to drop you a line to …….. but I didn’t want to bother you’
  • ‘I wanted to drop you a line but……..  Ι was feeling a little apprehensive’
  • I wanted to drop you a line but …….. I didn’t like to’ (να μην ενοχλήσω)

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι αλλά θα ήθελα να γνωρίζω τα συναισθήματά σου (τη δεδομένη στιγμή) για να σε βοηθήσω πιο πολύ.

About Nick Papadodimas

Independent E-Learning English Professional, Author & Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s