Πεινάω…!


O ‘peter_sp‘ θέλει να γράψω πως λέμε ‘πεινάω’ !

– Μάλλον θα εννοεί με πόσους τρόπους μπορούμε να πούμε ‘πεινάω‘. Εδώ έχω μερικούς:

  • I am hungry
  • I am so hungry I could eat a horse
  • I am starving
  • I am famished

    i am hungry !

    I am hungry

  • I feel  a little peckish (όχι πολύ πεινασμένος)
  • I am dying of hunger
Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s