Κολλάει;


Κολλάει;

Ο φίλος του blog ‘manos1’ γράφει: « Πως λέμε ότι κάτι είναι κολλητικό;»

– Η πρώτη ‘καλή’ λέξη που έρχεται στο μυαλό είναι το επίθετο  contagious   μεταδοτικός (Λατινικό contagiosus ).

Παραδείγματα

 • At hospital I was told that I suffered from a contagious disease.
 • Cholera (χολέρα) is unfortunately highly contagious. It is transmitted by contaminated (μολυσμένο) water or food.
 • Μεταφορικά:  The little girl had a contagious laughter.
  Contagious Smile
  Contagious Smile

– Η επόμενη λέξη, στην καθομιλουμένη, είναι: catching

 •  Mum always warned me that flu is catching.
 • Don’t go near Maria because she’s got a cold and colds are catching!

Πριν κλείσω θέλω να σημειώσω κάτι ακόμα που θα πρέπει να θυμάσαι. Υπάρχει άλλη μια λέξη, infectious, που σημαίνει κι αυτή ‘μεταδοτικός,η’ . Η διαφορά με τη λέξη contagious ευρίσκεται στον τρόπο μετάδοσης. Η ασθένεια που είναι contagious μεταδίδεται εύκολα, όπως η γρίπη. Η ασθένεια που είναι infectious μεταδίδεται μόνο από (φυσική) επαφή.

Τελειώνω, λοιπόν, λέγοντας ότι όταν θέλεις να ρωτήσεις αν κάτι είναι ‘κολλητικό’, μπορείς να πεις:

 • Is it catching? Is my sister’s flu contagious?
 • Is it contagious? Is my brother’s diarrhea catching?  
Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s