Δεν πάει… άλλο!


Η ‘doraex’ ρωτά:

–  ‘Πως λέμε ‘φτάνω στο απροχώρητο;’

Αρκετά συχνά μερικά πράγματα στη ζωή μας δεν πηγαίνουν καλά κι έτσι είμαστε αναγκασμένοι να παίρνουμε αποφάσεις που κάτω από άλλες συνθήκες (καλύτερες) δεν θα παίρναμε. Όταν λοιπόν κάποια κατάσταση φτάσει στο απροχώρητο, τι λέμε στην Αγγλική;

 ‘If push comes to shove’

(push=σπρώχνω / shove=σπρώχνω ‘άγαρμπα’)

Παράδειγμα:

  •  Ok. if push comes to shove my eldest brother will just have to move to another country.
  • Mary is looking around for a job but, if push comes to shove she will move back to her parents house.
  • Tom would rather keep his old antique car but since he hasn’t got a regular job and if push comes to shove he’ll just have to sell it.
Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s