Δε φταίω…..don’t blame me!


Εγώ δε … φταίω!

Μου γράφει η΄veronica9’ «Πως λέμε ‘εγώ δε φταίω’;

–      Απλά, σου γράφω μερικές προτάσεις/παραδείγματα:

 •  I am not to blame

 I told you what time you had to be at the dentist. I am not to blame if you weren’t there on time.

 • I didn’t do it 

I didn’t do it. I wasn’t even there when it happened.

 • Don’t blame me

Don’t blame me for something I didn’t do.

 • It is not my fault 

I told you that the appointment was cancelled. It’s not my fault that you didn’t remember.

 • I am not responsible
  Don't Blame Me (album)

  Don’t Blame Me

I was not in charge of the catering so I am not responsible for the lack of food.

 • Don’t accuse me of

Don’t accuse me of not sending an invitation to Mary because I sent one to everyone who was on the invitation list.

 • You can’t hold me accountable

You can’t hold me accountable for something I didn’t do if I didn’t know I had to do it.

 

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s