Πονάω…παντού …!!


To the Pain

To the Pain

Cramp (κράμπα): I was running and suddenly I got cramp in the calf of my leg.

Colic (κολικός): When my son was a baby he suffered with colic.

Crick (νευροκαβαλίκεμα): When I woke up in the morning I had a crick in my neck and it was painful to move my head.

Cramps (κράμπες): Many young women have cramps during the first days of their period.

Bellyache (πονόκοιλος) : Bellyache is a pain in your lower abdomen.

Eye strain (καταπόνηση των ματιών): If you read for many hours you may get eyes train.

Dead leg (μουδιασμένο πόδι): I fell asleep in the chair and woke up with a dead leg.

Earache (ωταλγία, πόνος στα αυτιά): Mary had earache caused by an ear infection which was very painful.

Migraine (ημικρανία): Migraines give you very bad headaches.

Period pains: see cramps

Tennis elbow (πόνος στον αγκώνα όταν κάποιος παίζει τεννις): Some professional tennis players suffer from tennis elbow which is a dull pain around the elbow area.

Pins and needles (μούδιασμα): Holding a phone for a long period of time can give you pins and needles.

Sciatica (ισχιαλγία): Sciatica is a pain resulting from a trapped nerve which runs from the lower back down the leg.

Growing pains (πόνοι προερχόμενοι από γρήγορη ανάπτυξη): Many children going through puberty suffer from growing pains because their bodies grow at such a fast rate.

Sting (τσίμπημα): A bee sting can be very painful.

Stitch βελονιά (πόνος): Sometimes when out jogging you can get a sudden sharp pain in your side which is called a stitch.

Stomach ache (στομαχόπονος): If you eat very spicy food it can cause stomach ache.

Writer’s cramp (πόνος στο χέρι (κράμπα) από ακατάπαυστο γράψιμο): When writing my thesis by hand for university I suffered from writer’s cramp in my right hand.

Toothache (πονόδοντος): I had a cavity in my tooth which caused me chronic toothache.

Electric shock (ηλεκτρική εκκένωση): If you touch a bare electrical wire you are very likely to get an electric shock.

Lumbago (λουμπάγκο): Lumbago can be very painful causing great pain in your lower back.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s