‘Πίσω μου σ’ έχω Σατανά…..’


Με αφορμή μια Ελληνική ταινία που θα προβληθεί σύντομα κάποιοι μαθητές με ρώτησαν πως λέμε ‘Πίσω μου σ’ έχω Σατανά’.  Λίγα λόγια λοιπόν γι αυτή τη φράση.

Get Behind Me Satan

Get Behind Me Satan

Όταν ο Ιησούς μίλησε στους Αποστόλους (disciples) για την πρόθεσή του να πάει στην Ιερουσαλήμ (Jerusalem), δηλαδή εκεί όπου γνώριζε ότι θα υποφέρει, θα πεθάνει αλλά τελικά θα ανυψωνόταν (resurrection, rising from the dead) στους ουρανούς, ο Πέτρος  διαμαρτυρήθηκε επειδή ήθελε τον Ιησού να ‘επαναστατήσει’,  να κάνει κάτι ώστε να αποφύγει τον θάνατο, με άλλα λόγια να ‘πάει κόντρα’ στον δημιουργό του (χωρίς, ίσως, να το εννοεί). Ο Πέτρος αγαπούσε τον Ιησού τόσο πολύ που δεν άντεχε στη σκέψη ότι θα έφευγε από κοντά του(ς). Τότε ο Ιησούς είπε ‘ ὁ δὲ στραφεὶς εἶπε τῷ Πέτρῳ· ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· σκάνδαλόν μου εἶ· ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων’. Σήμερα θα λέγαμε περίπου  ‘πίσω μου σ’έχω Σατανά’ και ‘δε σκέφτεσαι όπως εγώ’.

Η φράση ‘Get thee behind me, Satan’ ή ‘Get behind me, Satan’ και στα σημερινά Ελληνικά ‘Πίσω μου σ’έχω, Σατανά’ που είπε ο Πέτρος στον Ιησού δε σημαίνει ότι ο Ιησούς αποκάλεσε τον Πέτρο ‘διάβολο’.  Η λέξη ‘satan’ (στα Εβραϊκά , השטן ) λένε οι ειδικοί στα εκκλησιαστικά, αποδίδεται καλύτερα με την Αγγλική ‘adversary’ που σημαίνει ‘αντίπαλος’.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s