Σημειώσεις για Εκθέσεις (1) / Telling a Story


28/8/2013 Wednesday

Nick Papadodimas: E-Learning - Piraeus Greece

Composition Writing for the B2 (Lower) Exams

In this post I analyse, with examples, the various types of composition writing in the B2 (Lower) exams in Greece.
 1. Telling a story (Narrative Composition)
 2. Description (Descriptive Composition)
 3. Letters (to a friend / semi-formal / formal)
 4. Discursive writing (Advantages – Disadvantages)
 5. Speech / Talk
 6. Instructions (Explanations)

  1. Telling a Story / Μερικές σκέψεις για αφηγηματικές εκθέσεις: 

  Κάθε μέρα διαβάζουμε αφηγήσεις. Στα blog πολλοί μας λένε τι γίνεται στην προσωπική ή κοινωνική ζωή τους. Οι ιστορικοί συγγραφείς αφηγούνται ‘πράματα  και θάματα’ από το παρελθόν, οι δημοσιογράφοι αφηγούνται τα καθημερινά γεγονότα, οι λογοτεχνικοί συγγραφείς αφηγούνται ελκυστικές ιστορίες.
  Άλλοι γράφουν ή στέλνουν μηνύματα στις εφημερίδες και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς  διαμαρτυρόμενοι (συνήθως) για κάτι.
Εμείς, που προετοιμαζόμαστε για τις εξετάσεις B2 (Lower), ενδιαφερόμαστε για την  απλή αφήγηση κάποιων γεγονότων.
A.     Τα γεγονότα αυτά πρέπει να ‘δεθούν’ μεταξύ τους…

View original post 629 more words

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Sample Essays. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s