Θρύλοι….Legends…


Question by ‘surp3’: Πως θα λέγαμε τη φράση ‘Λέει ένας θρύλος ότι …’

My reply to ‘surp3’: Συνήθως λέμε ‘Legend has it that …’ . Θα σου δώσω ένα παράδειγμα:

English: Detail of the Alexander Mosaic, repre...

English: Detail of the Alexander Mosaic, representing Alexander the Great on his horse Bucephalus.

Legend has it that King Alexander cursed his sister to become a fish from the waist and below after she had spilled the immortal (αθάνατο) water (on a wild onion), …………… and when she sees a ship she grabs it (το αρπάζει) and asks:
-Does king Alexander live?

And if the captain says:
He died…………….. then the mermaid (γοργόνα) sinks the ship etc.

but if the captain says:
He lives and rules the world…

then the mermaid stops the winds and waves and sings sweet songs…

Επίσης μπορούμε να πούμε ‘rumour has it that’ ή ‘word has it that’ για να δείξουμε όπως και με το ‘legend has it that..’ ότι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για κάποια ιστορία ή μύθο μάλλον ανεπιβεβαίωτο… .
  •  Rumour has it that Helen cheated on her husband when they were younger.

  • Word has it that Tom had won a fortune on the pools before he got divorced. 

Να θυμάσαι όταν πρόκειται να πεις ”ο θρύλος λέει ‘οτι…’ αντί για το ρήμα ‘says’ να βάζεις το ρήμα ‘has΄.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s