κούνια που σε … κούναγε


 ‘ κούνια που σε … κούναγε’

Χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση όταν θέλουμε να δείξουμε ότι ο συνομιλητής μας δεν έχει δίκιο και σίγουρα αυτό θα αποδειχτεί. Με άλλα λόγια αμφισβητούμε τις θέσεις/απόψεις/πεποιθήσεις κάποιου.

Τι λένε οι Αγγλόφωνοι;

   To have ‘another think coming’

•           If you think I’m going to lend you £5,000, you’ve got another think coming.

•           She will never marry him. If she thinks she will, she’s got another think coming!

•           If our daughter believes that the earth is flat, she’s got another thing coming!

Στο τρίτο παράδειγμα, ίσως, παρατηρήσατε ότι η λέξη ‘think’ έγινε ‘thing’! Η φράση αυτή αρχικά καταγράφηκε ως ‘another think coming’. Αργότερα παρουσιάστηκε ως thing. Υπάρχουν διάφορες απόψεις ως προς την ορθότητα της μιας ή της άλλης γραφής. Μπορούν, όσοι ενδιαφέρονται, να επισκεφτούν το Google Books Ngram Viewer.

 

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s