‘τσαντίστηκα…’


Question by ‘rita23’: Τι σημαίνει ‘get my goat‘;
My reply to ‘rita23’: Είναι μια φράση που δείχνει πόσο νευριασμένος, τσαντισμένος (τουρκική λέξη) είναι κάποιος. ‘Goat’ είναι ‘κατσίκα’ στην Ελληνική. Θα σου δώσω μερικά παραδείγματα:

Got My Goat

Got My Goat

• The man kept moaning about politics and it got my goat.
It got my goat when I was told to stop playing my music.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s