…με την … πρώτηDaily English Post 4-4-2013

Question by ‘Dretsel907’: Θέλω να πω ότι ‘το δόντι μου βγήκε με την πρώτη’.

My reply to ‘Dretsel907’: Δεν εξηγείς αν το έβγαλες μόνος/η σου ή μεσολάβησε οδοντίατρος!

 

Please mind the gap – Getty

Αν το έβγαλες μόνος/η σου θα μπορούσες να πεις:

  • I took my tooth out at the first pull. 
Αν πήγες σε οδοντίατρο θα μπορούσες να πεις:
  •  I had my tooth out at the first pull. 
  • The dentist took my tooth out at the first pull.
Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s