δάσκαλος ή …”δάσκαλος”


Question by ‘Howheels’: ‘Πως λέμε το δάσκαλο οδήγησης, teacher ή instructor;’’

Father Teaching Teenage Daughter Driving – Getty

My reply to ‘Howheels’:

Σε όλες τις Αγγλόφωνες χώρες λέγεται ‘driving instructor’. Τα γραφεία-σχολές όπου καταφεύγουν οι ενδιαφερόμενοι λέγονται  ‘driving schools’. Τα μαθήματα λέγονται ‘driving lessons’.

Οι προσομοιωτές οδήγησης ονομάζονται ‘driving simulators’.
Τώρα θα σου δώσω και μερικές επιπλέον πληροφορίες. 
  • Breath test: τεστ ελέγχου αλκοόλ αναπνοής
  • Limit of alcohol: όριο οινοπνεύματος (στο αίμα) 
  • Drink driving: οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος
Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s